CZ EN DE PL FR

Komplexní informační systém

Muzeum čs. opevnění – dělostřelecká Tvrz Bouda
– první pevnostní muzeum v ČR s komplexním informačním systémem v pěti jazykových mutacích –

       Letošní hlavní turistická sezóna bude na našem největším muzeu čs. opevnění z let 1935–1938 jiná. Poznají to nejen návštěvníci z tuzemska, ale zejména cizinci.

       Díky grantu Pardubického kraje se provozovatelům muzea podařilo realizovat významný projekt. Na všech prohlídkových trasách Muzea čs. opevnění – dělostřelecké tvrze Bouda jsou instalovány informační tabule. Ne však ledajaké. Kromě historických a technických informací o daném místě a účelu konkrétního zařízení či objektu, jsou k dispozici důležité provozní informace i servis se zaměřením na základní údaje o návštěvních časech, typech prohlídek, jejich časové náročnosti, ceně… Zmiňuje se i Králická pevnostní oblast jako celek. To vše v pěti jazycích – česky, anglicky, německy, francouzsky a polsky.

       Jazykové mutace, tak jak byly vytvořeny, uspokojí široké spektrum návštěvníků muzea. Informace jsou díky přesným a výstižným formulacím a díky přesnosti a preciznosti překladů srozumitelné naprosté většině cizojazyčných návštěvníků.
Umístění informačních panelů na prohlídkové trase v podzemí, u exponátů i u povrchových objektů tvrze značným způsobem zvyšuje vstřícnost vůči návštěvníkům – zejména cizincům. Informace se pro ně staly dostupnějšími, prohlídky jsou nyní kultivovanější a příjemnější a to i pro tuzemské návštěvníky. Výklad v českém jazyce (pro převládající skupinu návštěvníků) totiž nyní probíhá nerušeně, cizinci však nejsou ošizeni o žádnou podstatnou informaci (zcela odpadlo vzájemné rušení a zdržování se, což považuje provozovatel muzea a zásadní).
 
       Takovýto systém dosud není u nás (v ČR) na žádném z velkých ani malých pevnostních muzeí aplikován. Srovnatelný, ale jinak řešený systém, nabízejí pouze pevnostní stavby z kategorie národních kulturních památek (např. hrad a pevnost Špilberk, Terezín Malá pevnost…). To co se podařilo realizovat na Boudě, bychom jen obtížně hledali i v rámci evropských pevnostních a vojenských muzeí.
Informační tabule navazují na projekt internetových stránek muzea, které jsou rovněž v pěti jazykových mutacích. Realizací obou projektů se tvrz Bouda stala zejména pro cizince vyhledávanější lokalitou, neboť cizinci si péče a vstřícnosti v tomto směru značně považují.
To by mělo vést k nárůstu návštěvnosti tvrze Bouda, Králické pevnostní oblasti a tím i Pardubického kraje ze strany takto zaměřených cizinců. Tím muzeum bude splácet podporu, které se mu dostává ze strany kraje v posledních letech.

        Při realizaci celého projektu se používaly jen vysoce kvalitní materiály – nerezová ocel, špičkové plastové fólie, nejlepší tiskařská technologie a laminace. Takovéto provedení bude i v extrémních podmínkách podzemí tvrze Bouda odolávat nepříznivým vlivům.
   
        Klíčová byla rovněž úloha překladatelů. Pevnostní (fortifikační) terminologie není běžnými překladatelskými agenturami dobře zvládnutá a řadí se mezi velmi obtížná témata. Ve velké rodině „bunkrologů“ pomáhajících muzeu se však našli i experti v této oblasti. Proto nepřekvapí, že první reakce návštěvníků ze zahraničí jsou velmi pozitivní.

Totožný systém je nyní připravován také pro druhé muzeum provozované Společností přátel čs. opevnění, o. p. s. – dělostřeleckou tvrz Hůrku. Přestože se potřebné finanční prostředky dávají dohromady jen velmi obtížně, první část záměru bude na Hůrce realizována už v průběhu července tohoto roku.

Záměrem do budoucna je takto koncipovaný informační systém pro celou Králickou pevnostní oblast. První krok v tomto směru představují realizace internetových stránek v pěti jazykových mutacích – akce Cihelna na adrese www.akcecihelna.com a Králická pevnostní oblast na adrese www.kpo1938.com. Turistické trasy s informačními panely by měly následovat. Půjde však o to, zda se na projekt podaří získat potřebné finanční prostředky.

Ukázka tabulí :

                                                                          
Společnost přátel čs. opevnění o. p. s.
                                www.boudamuseum.com
Optimalizováno pro: 800x600 | IE, Mozilla FireFox| XHTML 1.0 Transitional | CSS | Designed by: HADAPrint; PHP by tam!ko