CZ EN DE PL FR

MUZEUM OPEVNĚNÍ – TVRZ HŮRKA OTEVÍRÁ…

V létě 2011 započaly na tvrzi Hůrka práce spojené s realizací evropského grantu, nazvaného Revitalizace tvrze Hůrka. Jeho uskutečnění Hůrku jako muzeum posunuje o značný krok kupředu. Jedná se o největší projekt v rámci rekonstrukcí a zpřístupnění objektů čs. opevnění na území celé ČR. Část výsledku mohou první návštěvníci shlédnout již od 1. července 2012, kdy bude Hůrka pro veřejnost znovu otevřena. Zdaleka není vše hotovo, ale tak jak dodavatelská firma bude jednotlivé části prací předávat investorovi (město Králíky), tak budou zpřístupňovány další a další části tohoto rozsáhlého pevnostního objektu z konce 30. let 20. století. V rámci projektu se pracovalo na celé řadě oblastí.

Ve vstupním areálu muzea návštěvníky přivítá po desítkách let znovu odkrytý vchodový srub tvrze. Podařilo se totiž odstranit překládací halu přistavěnou armádou před vchodovým objektem v 70. letech minulého století. Hala představovala cizorodý prvek, zcela zakrývající kdysi jeden z nejkrásnějších objektů čs. opevnění z let 1935–1938. Tento srub v následujících letech čeká postupná rekonstrukce, která jej přiblíží stavu v roce 1938.
S odstraněním překládací haly souviselo vyřešení úkolu vybudovat vyhovující zázemí pro návštěvníky – krytou a vytápěnou čekárnu (muzeum je v provozu i v zimním období) sociální zařízení, pokladnu, zázemí pro průvodce... To vyřešila nová přístavba ke staré provozní budově (bývalé kanceláře a dílny obsluhy vojenského skladu), kterou se podařilo situovat co nejdále od vchodového srubu. Stará provozní budova byla z části rekonstruována (zateplení, výměna oken, střecha…) a sjednocena společnou fasádou s přístavbou.
Důležitou součástí projektu revitalizace představovalo zpřístupnění dalších částí tvrze, které veřejnost od konce 2. světové války neměla až dosud možnost vidět. Obnášelo to pracné vybourání železobetonových ženijních uzávěrů, které oddělovaly prostory využívané armádou ke skladování od těch, které byly ponechány v původním stavu (často nevyčištěné). Dále výrobu a montáž chybějícího zábradlí do bojových srubů tvrze Hůrka (z části podle původních podkladů z let 1937–1938) – tedy zpřístupnění bojových objektů K – S 10, K – S 12, K – S 13. Montáž elektrických rozvodů do šachet a provozního osvětlení bojových objektů tvrze.
Pro zpřístupnění interiéru těžce devastovaného dělostřeleckého srubu K – S 11 s unikátními pozůstatky zkoušek z doby okupace bylo nutné vyrobit a instalovat ocelovou podlahu a vyřešit výstup z tohoto srubu na terén.
Se zpřístupňováním dalších částí tvrze rovněž souvisí výroba a osazení replik pancéřových dveří na původní místa. Zpřístupnění všech bojových objektů tvrze Hůrka přinese v nejbližším období novou nabídku návštěvníkům a nové prohlídkové okruhy.
Rozsáhlé podzemí tvrze, které se postupně v následujících letech zaplní expozicemi a výstavami, je potřeba nejen větrat, ale také vysoušet a vytápět. Stará technologie po AČR (neekologická a neúsporná) byla nahrazena novou, s vyšší účinností a podstatně nižšími náklady na provoz. Technologie moderního větrání bude umožňovat více režimů v závislosti na ročním období a počasí. Nejvíce energie (předehřev) bude potřeba v létě a tu by měl mít systém co nejlevnější, díky teplu od solárních kolektorů. Vysoušení a temperování podzemí umožní jeho další využívání, nejen k expozičním účelům, ale i pro kulturní akce apod.
Ke zvýšení bezpečnosti návštěvníků, vlastního personálu muzea i expozic zásadním způsobem přispěje kamerový a zabezpečovací systém, instalovaný v podzemí i na povrchu tvrze. Realizace této části projektu navíc časem umožní nový systém provozu muzea (volná prohlídka části tvrze a všech expozic – podle zájmu návštěvníka – po zaplacení vstupného).
Zlepšení dostupnosti tvrze Hůrka z Velkého náměstí v Králíkách a dobrou orientaci návštěvníků při prohlídce exteriérů tvrze zajistí vybudování první části naučné stezky – osazení informačních tabulí s údaji v pěti jazycích.

Od 1. července bude otevřeno v původním rozsahu prohlídek, ale přesto návštěvníci uvidí novinky. Kromě již zmíněného exteriéru vchodového srubu, také například výtahovou šachtu a nově otevřené části podzemí pod dělostřeleckým srubem K – S 11. Zde čeká na fandy opevnění první velké překvapení – zpřístupněny jsou pozůstatky zkoušek výbušných plynů, prováděných na Hůrce v době okupace.
Další části tvrze budou zpřístupňovány v rámci speciálních prohlídkových okruhů postupně už od července. Jako první to bude již zmíněný dělostřelecký srub K – S 11, kde se podařilo bezpečně zpřístupnit celé horní patro objektu a stopy všech zkoušek z doby okupace.

Provozní doba Muzea opevnění – dělostřelecké tvrze Hůrka zůstává: denně kromě pondělků (ty jsou vyhrazeny pro objednané skupiny). První červencové pondělí (2. 7. 2012) však bude otevřeno pro všechny návštěvníky.

Optimalizováno pro: 800x600 | IE, Mozilla FireFox| XHTML 1.0 Transitional | CSS | Designed by: HADAPrint; PHP by tam!ko