CZ EN DE PL FR

Novinky na tvrzích Bouda a Hůrka

Od 21. dubna 2011 má Muzeum čs. opevnění – dělostřelecká tvrz Bouda novou elektrárnu. Na podzim loňského roku se rozeběhla příprava, projektování a výběrové řízení na dodavatele nové moderní elektrárny pro Muzeum čs. opevnění – dělostřeleckou tvrz Bouda.
Výběrové řízení vyhrála firma Phoenix-Zeppelin. Příprava celé akce trvala několik měsíců, vlastní montáž pak proběhla téměř rychlostí blesku. Montéři od Phoenix-Zeppelin byli opravdovým týmem profesionálů – akce na místě jim trvala pouhé 2 pracovní dny. A to nejen s komplikovanou dopravou dieselgenerátoru labyrintem chodbiček a po schodech do nové strojovny, ale i s vyřešením ventilace (rozvody vzduchu – přívod a odvod), výfuku, napojením na elektrický rozvod tvrze a s přesunem součástí technického zázemí, sloužícího pro  obě strojovny tvrze (starou i novou).
Od čtvrtka 21. 4. do pondělí 25. 4. (včetně) běželo nové soustrojí ve zkušebním provozu s velkými (většími než běžný provoz) zátěžemi. Chovalo se naprosto vzorně. Starý výkonnější dieselagregát (3F110) převzal roli záložního zdroje a bývalý záložní zdroj elektrického proudu (vojenská tažená 15kW centrála – benzínová) byla odsunuta do expozic Vojenského muzea Králíky.
Tato zásadní investice do technického zázemí muzea mohla být realizována jen díky významné finanční podpoře Pardubického kraje. Nová spolehlivá strojovna, s podstatně jednodušší obsluhou a nižšími provozními náklady, byla pro provoz muzea nezbytná. Tvrz Bouda nemá výhodu přípojky elektrické energie z veřejné sítě a na rozdíl od menších objektů (pevnůstek vzor 36 a 37 a pěchotních srubů), nelze osvětlení rozsáhlých podzemních prostor tvrze pouze improvizovat.

Čištění povrchu tvrze Hůrka pokračuje
V zimě 2010 a v jarních měsících tohoto roku pokračovalo čištění povrchu dělostřelecké tvrze Hůrka. Už v březnu 2010 proběhlo díky vstřícnosti majitelů pozemků a se souhlasem odboru životního prostředí Městského úřadu v Králíkách kácení první části náletových dřevin, rostoucích v bezprostřední blízkosti stěn nebo na střechách bojových objektů tvrze.
Pěchotní sruby K – S 10, K – S 13 a dělostřelecký srub K – S 11 již zcela zakrývaly mladé vrby, břízy, jasany a olše, tu a tam rostly i starší stromy. Ty byly často poškozeny sněhovou kalamitou z října 2009. Pouze na kótě 666 Výšina umístěný objekt K – S 12 určený pro zabudování otočné a výsuvné dělostřelecké věže náletové dřeviny nezakryly.
Vytěžené dříví převzali majitelé pozemků, těžební odpad se však zlikvidovat nepodařilo. Odtěžení části náletových dřevin ale potvrdilo obavu, že se na povrchu tvrze nachází několik desítek černých skládek komunálního odpadu – tyto obklopují zejména oba pěchotní sruby, šrot, pneumatiky, zbytky vozidel, stavební suť a nezničitelné PET lahve se však nacházejí i u zbývajících objektů a na několika dalších místech povrchu tvrze. Část skládek už je porostlá vegetací a prozrazují je tak v terénu jen nepřirozeně působící kopečky.
Letošní zima s poměrně nízkou pokrývkou sněhu umožnila rozmanipulování zbytku loni nakácených stromů, předání dalšího dříví majitelům a úklid těžebního odpadu na hromady. Po dohodě s městem došlo následně v dubnu tohoto roku k rozštěpkování větví a zbytků po těžbě a také k další etapě úklidu povrchu tvrze. Zmizela tak část komunálního odpadu, který ještě nestihla vegetace zakrýt.
Práce provedené v letošním roce tak otevřely sruby tvrze (zejména K – S 10 a K – S 11) zcela novým pohledům. Zdaleka ne vše je hotovo. Další čištění bezprostředního okolí srubů proběhne v rámci realizace grantového projektu Revitalizace tvrze Hůrka v letošním roce.
Díky souhlasu majitelů všech pozemků a dalších dotčených organizací dojde na povrchu tvrze k instalaci několika informačních tabulí, které přiblíží nejen technické, stavební a historické aspekty objektů čs. opevnění, ale také budou návštěvníky povrchu usměrňovat. Formou zákazů bude regulován jejich pohyb do vyhrazených míst, nebude povoleno táboření, rozdělávání ohňů, odhazování odpadků… Samozřejmostí bude zákaz vjezdu na povrch tvrze, který je i po instalaci závory na příjezdovou komunikaci porušován.
Novinku, připravovanou právě v těchto týdnech, představuje naučná stezka - okruh, který propojí Velké náměstí v Králíkách (městské muzeum) s tvrzí Hůrkou, Vojenským muzeem Králíky a Muzeem čs. opevnění – pěchotním srubem K – S 14 „U cihelny“. Při přípravě naučné stezky spojili své síly město Králíky, Společnost přátel čs. opevnění, o.p.s. a Klub českých turistů. Už v létě by se na její trasu měli vydat první turisté a návštěvníci Králík.
Závěrem ještě důležitá upozornění: při pohybu po povrchu tvrze Hůrka je nezbytné respektovat skutečnost, že větší část pozemků patří soukromým majitelům, díky jejichž vstřícnosti je povrch možné navštívit. Pohyb v bezprostřední blízkosti bojových objektů tvrze Hůrka je stále značně nebezpečný. Mezi kusy železobetonu vyčnívají ocelové armatury a je zde stále velké množství ostnatého drátu. Díky nedávným pokusům o krádež oceli z objektů a díky neustálému nelegálnímu rozkopávání povrchu tvrze „hledači pokladů“ je povrch tvrze monitorován PČR.

Optimalizováno pro: 800x600 | IE, Mozilla FireFox| XHTML 1.0 Transitional | CSS | Designed by: HADAPrint; PHP by tam!ko