CZ EN DE PL FR

Kontakty

MUZEUM ČS. OPEVNĚNÍ – DĚLOSTŘELECKÁ TVRZ BOUDA
Poštovní adresa:

Dělostřelecká tvrz BOUDA, 561 66 TĚCHONÍN

Telefon: 777 647 114; e-mail: tvrz@boudamuseum.com
 
Veškeré dotazy směřujte prosím na telefon 777 647 114 nebo na e-mailovou adresu: tvrz@boudamuseum.com, případně písemně na adresu sídla společnosti SPOLEČNOST PŘÁTEL ČS. OPEVNĚNÍ, o.p.s., Luční 199, 666 03 HRADČANY U TIŠNOVA

Číslo a datum registrace: společnost je vedena v rejstříku obecně prospěšných společností u Krajského soudu v Brně, oddíl O, vložka 255; zapsána 20. dubna 2005

ředitel společnosti Mgr- Ondřej KOLÁŘ, Ph.D.
reditel.ops@boudamuseum.com
606 669 888

předseda správní rady Rudolf HOCHMAN


správa E-obchodu Ing. Ondřej TOMAN
obchod@boudamuseum.com
724 025 353


IČ: 269 63 337; DIČ: CZ26963337 NAŠE SPOLEČNOST NENÍ PLÁTCEM DPH!

Účet: 198123208/0300

Optimalizováno pro: 800x600 | IE, Mozilla FireFox| XHTML 1.0 Transitional | CSS | Designed by: HADAPrint; PHP by tam!ko