CZ EN DE PL FR
Tisková zpráva – Pardubický kraj – Králíky – Králická pevnostní oblast

Pochod po Betonové hranici

Na 75. výročí mobilizace čs. branné moci v září 1938 proběhne prvý ročník turistického pochodu „Po Betonové hranici“. V sobotu 21. září vyrazí z Mladkova, Lichkova, ale i z Těchonína a Suchého vrchu ti, kteří se chtějí seznámit přímo v terénu s monumentálními pozůstatky naší „betonové hranice" a prohlédnout si s odborným výkladem interiéry široké typové škály dochovaných objektů čs. opevnění, a tak si aktivně připomenout toto významné výročí naší novodobé historie.

Trasy pochodu využijí novou (v roce 2012 rekonstruovanou a prodlouženou) naučnou stezku Betonová hranice, jejíž začátek i konec leží v obci Mladkov. V rámci pochodubudou otevřena všechna tři pevnostní muzea ležící na jeho trase: Vojenské muzeumLichkov, Muzeum vysoký kámen, Muzeum čs. opevnění – dělostřelecká tvrz Bouda apřipraven doplňkový program a speciální pamětní a upomínkové materiály.

Pro ty, kteří se v sobotu 21. září do Mladkova dopraví vlaky či autobusy jezačátek pochodu situován na zastávku ČD v Mladkově a to v časovém rozmezí8.00 až 10.00 hodin.

Pro automobilisty, kteří se dopraví do místa konání vozidly a nemusí se tedy říditjízdními řády hromadné dopravy, jsou připravena tato nástupní místa na trasupochodu:

Vojenské muzeum Lichkov (VML) od 8.00 do 10.00 (Ti, kteří nebudou procházetcelou trasu pochodu, mají možnost startu až do 13.00 hodin). Přímo v místě je parkoviště.

Suchý vrch – Kramářova chata. Zde nejsou účastníci pochodu limitováni časem, je však doporučeno, z tohoto místa vyrazit v době od 8.00 do 11.00 hodin.Na parkovišti odstaví své vozidlo a po červené turistické značce se vydají k Muzeučs. opevnění – dělostřelecké tvrzi Bouda (cca 3 km, asi 35-40 minut), kde se na trasu pochodu mohou napojit.

Těchonín – lokalita u Lesovny. Zde nejsou účastníci pochodu limitováni časem, je však doporučeno, z tohoto místa vyrazit v době od 8.00 do 11.00 hodin. Naodstavné ploše u Lesovny zaparkují své vozidlo a po zelené turistické značce sevydají k Muzeu čs. opevnění – dělostřelecké tvrzi Bouda (cca 3,5 km, asi 45-60minut).

Organizace turistického pochodu po Betonové hranici

Místa startů:

Hlavní start – zastávka ČD v obci Mladkov

Tři záložní místa startů – Vojenské muzeum Lichkov – pěchotní srub K – S 32; Muzeum čs. opevnění – dělostřelecká tvrz Bouda (srub K – S 22a); Muzeum Vysoký kámen – pěchotní srub K – S 25.
Startovné:

Dospělí – 10,- Kč / osoba

Děti – 5,- Kč / osoba

Hradí se v hotovosti v některém z míst startů.

Pamětní list účastníka pochodu:

Vydává se proti úhradě startovného ve všech 4 místech startu pochodu.

Pamětní list obsahuje prostor pro udělení tří turistických razítek.

Razítka se udělují pouze v muzeích čs. opevnění a to vždy po absolvování prohlídky muzea (Vojenské muzeum Lichkov – pěchotní srub K – S 32; Muzeum čs. opevnění – dělostřelecká tvrz Bouda (srub K – S 22a); Muzeum Vysoký kámen – pěchotní srub K – S 25).

Získá-li účastník dvě ze tří razítek, může si zakoupit za symbolickou cenu 35,- Kč pamětní medaili Naučné stezky Betonová hranice, která je v prodeji pouze v den pochodu a za shora uvedených podmínek. Jinak ji nelze získat.

Ve všech shora uvedených muzeích jsou nabízeny další upomínkové a sběratelské předměty a také literatura o čs. opevnění a čs. armádě. Při příležitosti pochodu byla vydána také magnetka ze sběratelské řady „České motivy“ a „Turistická vizitka“.

Otevírací doby muzeí opevnění v den pochodu:

Muzeum čs. opevnění – dělostřelecká tvrz Bouda: 9.00 až 19.00 (poslední vstup v 17.00)

Muzeum Vysoký kámen – pěchotní srub K – S 25: 9.00 až 18.30 (poslední vstup v 17.30)

Vojenské muzeum Lichkov – pěchotní srub K – S 32: 8.00 až 18.30 (poslední vstup do srubu K – S 32 v 18.30)
Trasy:

Turistický pochod po Betonové hranici je veden trasou stejnojmenné naučné stezky, která je vybavena celkem 30 tabulemi s informacemi o čs. opevnění – v pěti jazykových mutacích. Průběh okruhu naučné stezky Betonová hranice je značen pásovými značkami KČT a to v červené (úsek Mladkov náměstí – tvrz Bouda vchod), zelené (Tvrz Bouda vchod – pod Boudu) a žluté barvě (Pod Boudou – Mladkov náměstí). Směrovky i samotné informační tabule jsou opatřeny symbolem naučné stezky (bílý čtverec se šikmým zeleným pruhem).

Na místo konání pochodu se dostanete hromadnou dopravou takto:,

Příjezd přímo do místa startu – Mladkova
příjezd do Mladkova
jede ze stanic
8.01 Sp Glacensis Pardubice 6.31, Ústí nad Orlicí 7.17, Letohrad 7.39
8.38 Os Nysa
Wroclaw 5.49, Klodzko 7.27, Lichkov 8.35
9.02 Bus Žamberk 8.34, Pastviny 8.55
9.04  Sp Zemská Brána 
Kolín 6.37, Pardubice 7.43, Ústí nad Orlicí 8.26, Letohrad 8.42
9.08 Bus Jeseník 7.45, Hanušovice 8.25, Králíky 8.55
9.56 Bus Praha Florenc 6.05, Hradec Králové 8.25, Žamberk 9.35
10.34 Os Nysa Ústí nad Orlicí 9.50, Letohrad 10.12

                                              
       
Z místa konání pochodu se dostanete těmito spoji:

odjezd z Mladkova   jede do stanic
13.54 Bus Žamberk - Hradec Králové - Praha Florenc
14.57 Os Letohrad
15.00 Bus Králíky - Šumperk - Opava - Ostrava
15.08 Sp Sněžník Lichkov - Klodzko
16.50 Sp Křížová Hora Letohrad - Ústí nad Orlicí - Pardubice
17.05 Bus Pastviny - Žamberk
17.40 Sp Sněžník 
Letohrad - Ústí nad Orlicí
18.52 Os Letohrad

 
Optimalizováno pro: 800x600 | IE, Mozilla FireFox| XHTML 1.0 Transitional | CSS | Designed by: HADAPrint; PHP by tam!ko