CZ EN DE PL FR

Dělostřelecká tvrz Hůrka


Dne 30. května 2008 předalo Ministerstvo obrany městu Králíky bývalou dělostřeleckou tvrz Hůrka, po dlouhá desetiletí využívanou armádou ke skladovacím účelům. Téhož dne město předalo tvrz naší obecně prospěšné společnosti Společnost přátel čs. opevnění, o. p. s., která zvítězila ve výběrovém řízení na civilní využití a provoz tvrze. Bude zde postupně zřízeno velké muzeum a objekt čeká začlenění do projektu Králická pevnostní oblast. Usilovali jsme o to, aby se už v průběhu letních měsíců tohoto roku dlouho nepřístupné podzemní prostory tvrze otevřely prvním návštěvníkům. Podařilo se! Po dvou a půl měsících přípravných prací, dne 18. 8. 2008, úspěšně proběhl akt rekolaudace a den na to se tvrz zpřístupnila veřejnosti ve zkušebním provozu. Od zahájení stavby tvrze v roce 1936 šlo o první organizované návštěvy objektu pro civilisty… Zkušební provoz probíhal bez závad a tak mohl dne 22. 9. 2008 hejtman Pardubického kraje Ing. Ivo Tomana paní starostka města Králíky Jana Ponocná tvrz oficiálně a slavnostně otevřít. Stalo se tak v předvečer 70. výročí mobilizace československé branné moci. Při této příležitosti byla ve vchodovém srubu tvrze odhalena pamětní deska věnovaná budovatelům československého opevnění a jeho obráncům v roce 1938. Následující roky jsme své síly věnovali zpřístupňovacím pracím, údržbě objektu, budování expozic, rozšiřování nabídky služeb návštěvníkům. Podařilo se nám získat několik významných grantových projektů a dotací a postupně bývalému muničnímu skladu ČSLA vrátit část podoby prvorepublikového pilíře obrany. Jak vypadá tvrz Hůrka dnes a co vše zde můžete spatřit zjistíte zde.

Optimalizováno pro: 800x600 | IE, Mozilla FireFox| XHTML 1.0 Transitional | CSS | Designed by: HADAPrint; PHP by tam!ko