CZ EN DE PL FR

Některá pevnostní muzea


v okolí dělostřelecké tvrze Bouda

Od roku 1989, kdy začaly první práce směřující ke zpřístupnění dělostřelecké tvrze Bouda, se na Králicku postupně zmnožují lokality, kde na jednotlivých pevnostních objektech bývalého čs. opevnění z let 1935–1938 různé skupiny nadšenců s různou právní subjektivitou rekonstruují a zpřístupňují tyto pozoruhodné technické a vojensko-historické památky. Suplují tak po desetiletí chybějící aktivity oficiálních institucí a je nutno konstatovat, že přes všechny překážky, neochotu, nepochopení a problémy, se kterými jsou po řadu let konfrontováni, odvádí nadšenci obrovský kus práce, který lze jen stěží vyčíslit. Zde v plné míře platí, že lidské nadšení a vytrvalost dokáží mnoho. Vaši pozornost si zaslouží alespoň některé z těchto aktivit. Nabídneme Vám je v pořadí, v jaké se nachází vzdálenosti od Muzea čs. opevnění – dělostřelecké tvrze Bouda.

Nejblíže leží objekty Muzea opevnění Vysoký kámen – najdete je západním směrem od tvrze Bouda – na červeně značené turistické trase vedoucí přes povrch Boudy od Suchého vrchu do Mladkova. Podrobnosti máte zde.

Západním směrem se nachází další významná lokalita – Vojenské muzeum Lichkov – leží v blízkosti silnice z Mladkova do Lichkova. Další informace jsou k dispozici zde.

Na východ od Boudy, v bezprostřední blízkosti Vojenského muzea Králíky (VMK) situovaného severně Králík, leží Muzeum čs. opevnění z let 1935–1938 – Pěchotní srub K – S 14 „U Cihelny“. Podrobné informace o tomto legendárním objektu najdete zde.

Poblíž VMK a srubu K – S 14 se nachází předváděcí plocha, kde se každoročně konají vzpomínkové akce veřejnosti známé pod názvem MOBILIZACE CIHELNA. Tato akce vznikla počátkem 90. let minulého století právě na Muzeu čs. opevnění – dělostřelecké tvrzi Bouda. Mnohé informace z historie akce CIHELNA, stejně jako aktuality, v případě zájmu najdete zde.

V bezprostřední blízkosti předváděcí plochy se vypíná masiv kopce Výšina, pod nímž se nacházejí podzemní prostory dělostřelecké tvrze Hůrka. Tento objekt – stejné velikostní kategorie jako je tvrz Bouda – se nám podařilo zpřístupnit veřejnosti v srpnu 2008. Podrobnosti  najdete zde.

Od Výšiny na východ, v blízkosti železniční zastávky Červený Potok, leží Památník obránců vlasti – pěchotní srub K – S 8 „U nádraží“. Informace o něm najdete zde.

Nejvíce pokročily rekonstrukční práce v případě muzea známého veřejnosti pod názvem Pěchotní srub K – S 5 „U potoka“. Nachází se v jihovýchodní části katastru obce Dolní Morava a další informace něm najdete zde.

Vojenské muzeum Králíky představuje svojí polohou a zaměřením centrum Králické pevnostní oblasti, pojítko mezi provozovanými muzei v pevnostních objektech, informační centrum čs. opevnění z let 1935–1938 a především celoročně přístupnou vojensko-historickou expozici, věnovanou armádě a obraně státu. Je společně s dalšími subjekty pořadatelem akce CIHELNA. Podrobné informace máte k dispozici zde.

Pokud chcete shlédnout všechny pevnostní objekty v prostoru Králicka nebo se dozvědět o historii zdejšího opevnění více, máme pro Vás několik doporučení, která mohou přípravě vaší cesty za poznáním zdejšího opevnění pomoci. Velké množství fotografií objektů těžkého i lehkého opevnění najdete na těchto stránkách. Množství základních informací získáte zde. Pokud máte zájem si vše v klidu přečíst a v teple domova nastudovat, pak si přečtěte knihu Val na obranu republiky, která je prozatím nejrozsáhlejším pojednáním o čs. opevnění z let 1935–1938, a to právě s akcentem na oblast Králicka. Zakoupit ji můžete nejen u knihkupců, ale také při návštěvě Muzea čs. opevnění – dělostřelecké tvrze Bouda, případně Vás obsloužíme v našem internetovém obchodě.

Od ledna 2009 má Králická pevnostní oblast své vlastní internetové stránky, kde budou postupně k dispozici všechny informace, které zájemce o čs. opevnění, vojenskou historii či návštěvu pevnostních muzeí a památníků potřebuje. Najdete je tady. 

Optimalizováno pro: 800x600 | IE, Mozilla FireFox| XHTML 1.0 Transitional | CSS | Designed by: HADAPrint; PHP by tam!ko