CZ EN DE PL FR

Muzeum čs. opevnění – dělostřelecká tvrz BOUDA hledá sponzory!

Dělostřelecká tvrz Bouda je největší a nejzachovalejší objekt československého pevnostního systému, který byl budován ve 30. letech na obranu naší republiky, jež byl zpřístupněn pro nejširší veřejnost.

Jedná se o obrovskou pevnostní stavbu, nesmírně zajímavou po projekční, stavební, vojenské i historické stránce. V roce 1995 byla vyhlášena kulturní památkou ČR.

Od roku 1990 probíhají náročné zpřístupňovací a rekonstrukční práce, společně se kterými je rovněž zřizováno vojenské muzeum zaměřené na problematiku čs. fortifikací a také armádu v letech 1918-1939.

Vše se děje formou dobrovolnosti, jde o dílo skupiny nadšenců, kteří věnují veškerý svůj volný čas obnově této unikátní památky a zřizování důstojného muzea čs. opevnění a tehdejším obráncům hranic.

Práce řídí a vede Společnost přátel československého opevnění, o. p. s., která byla za tímto účelem založena.

Muzeum ve tvrzi Bouda, zpřístupňovací a rekonstrukční práce nejsou nikterak dotovány. Veškeré potřebné prostředky si musí tvrz sama vydělat. To se děje jednak prodejem vstupného a jednak prodejem publikací a dalších předmětů převážně s tematikou opevnění a vojenské historie.

Vzhledem k náročnosti a rozsahu všech prací se přes obětavost dobrovolníků zdaleka nedaří zajistit dostatek nezbytných finančních prostředků. Rovněž při vyhledávání, kompletování a nákupech exponátů nemůže muzeum konkurovat cenovým nabídkám překupníků. Řada ojedinělých exponátů s vojenskou tematikou nabídnutá muzeu nakonec mizí v zahraničí, neboť prostředky jež je muzeum schopno uvolnit zdaleka nepostačují.

Proto se obracíme na sponzory!

Oblasti pro které hledáme sponzory:

Materiálová a technologická pomoc:
 • při stavební obnově bojových objektů tvrze (jde o robustní konstrukce o tloušťce až 3,5 metrů speciálního železobetonu, poničené postřelováním, trháním a rovněž povětrnostními vlivy)
 • při stavební obnově podzemního systému chodeb a sálů (jedná se o mnohasetmetrové podzemní prostory hluboko pod povrchem země, poškozené nedokončenými stavebními úpravami, zkouškami a pokusy)
 • při obnově vnitřních prostor bojových objektů a podzemního systému (obnova elektro- instalací, vodovodního a vzduchotechnického rozvodu, rozvodů telefonních, obnova pevnostní elektrárny, výtahů, zábradlí, lafetací zbraní,...)
 • při výrobě kvalitních maket pancéřových prvků (zvony, kopule, střílny, dveře,... poničené za okupace a v 50. letech minulého století)
 • při rekonstrukci podzemní železnice
Finanční pomoc:
 • při vydávání publikací a dalších materiálů, jejichž prodejem se financují rekonstrukční a zpřístupňovací práce
 • při nákupech exponátů – předmětů určených do sbírek a k jejich kompletaci (jde o nákupy uniforem, výstroje, zbraní a jejich částí, medailí a vyznamenání, dokumentů, fotografií...)
 • při nákupu stavebního a instalačního materiálu určeného pro obnovu a záchranu tvrze, na nákup izolačních a nátěrových hmot
 • na reklamní kampaň určenou k propagování dělostřelecké tvrze Bouda
 • na získání unikátních exponátů (výbavy, výzbroje,...) od tuzemských i zahraničních majitelů
 • na nákup nářadí a strojů potřebných při rekonstrukci tvrze Bouda
Způsoby revanšování se:
 • finanční částkou věnovanou na obnovu kulturní památky – dělostřelecké tvrze Bouda lze snížit základ daně
 • přímo v objektu tvrze, nebo přímo v místech, kde byla při obnovách použita Vaše pomoc lze umístit tabulku s poděkováním  a informací o Vás
 • rovněž tak je možné umístit Vaši reklamu do publikací a reklamních materiálů vydávaných muzeem
 • věnujeme Vám prostor na našich internetových stránkách
 • do knih, brožur, letáků, skládaček, na pohlednice a pod. lze umístit Vaši placenou reklamu, nebo inzerát (publikace se prodávají v celé republice a mají charakter dlouhodobější propagace, neboť jde o tiskoviny trvalé hodnoty)
:: Zpět ::
Optimalizováno pro: 800x600 | IE, Mozilla FireFox| XHTML 1.0 Transitional | CSS | Designed by: HADAPrint; PHP by tam!ko